sobota, 1 stycznia 2011

Tak jak na zdjęciu / Like in the picture

1.1.2011.
Spójrzcie na zdjęcie i odczytajcie życzenie dla wszystkich rowerzystów z Lublina i nie tylko. (Zdjęcie zrobiłem jeszcze w 2010, w Ipr, w Belgii)

1.1.2011.
Look at the picture and read our wish to all cyclists. Not only from Lublin. (I took this picture back in 2010, in Ypres, Belgium)